top of page

Grannsamverkan

 

I Vrå har vi självklart Grannsamverkan – en effektiv brottsförebyggande metod. Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ). Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Kontaktpersoner

- Arne Falk, Vrå-Broddhult 1 - 076 8000 278 eller 035 80002 - arne.falk@outlook.com

- Benny Andersson, Bjerseryd 6, 340 10 Lidhult - 0702656700 - benny.andersson@telia.com

- Jimmy Karlsson, Singsjö 3, 340 10 Lidhult - 0705455780 eller 035 80171 - jimmy@nilasvvs.se

- Tomas Svensson, Vrå-Broddhult 2, 340 10 Lidhult - 0372 378092 - tomas.svensson@kalmarglobal.com

- Berndt Svensson, Vrå Berghem, 340 10 Lidhult - 035 80067 eller 0706808561 - bojs-alltjanst@telia.com

- Bengt-Åke Svensson, Åkerbergshult 1, 340 10 Lidhult - 0702942892 eller 035 80164 - bengt-ake_svensson@telia.com

- Bert-Ove Orvnäs, Hästhult - bg-i-valhall@telia.com

- Joakim Svensson, Vrå Dalbo, 340 10 Lidhult - 035 80055 eller 0706810055 - joakim.elmek@live.se

- Mikael Sjöstrand, Håknehult 2 - 070 5842 626 - mikael@lby.se
 

För dekaler och klistermärken, vänligen kontakta Arne Falk!

bottom of page