top of page

Vrå Hembygdsförening

 

Startade sin verksamhet 1950. Det är en livaktig förening, där vi hoppas att du är medlem. Annars kan Du bli det genom kontakt med något av byombuden, eller någon i styrelsen.
 

Medlemsavgiften är 50kr/person eller 100kr/familj per år.
 

Vi har valt att satsa mera på dokumentation än på samlande av föremål.

Torpinventering och uppmärkning av socknens torp har pågått under flera år, just nu pågår en översyn och GPS- registrering, är Du interesserad av att veta mera eller hjälpa till, kontakta Lars Ode.

Alla milstenar i socknen är upprustade och kompletterade.

En fotodokumentation under ledning av Sven-Inge Brandt pågår, vi samlar gärna in fler foton för avfotografering, Kontakta Sven-Inge!
 

I Vrågården finns en dokumentsamling från gångna tiders föreningsliv, microficheläsare och kort, samt CD med kompletta kyrkböcker för den som vill släktforska. Register över alla socknens emigranter, samt mantalslängder och en del laga skiftes protokoll.
 

Vi disponerar Smedjan vid Aspet , med tillhörande slåtteräng, smedjan är komplett utrustad för smide och hovslageri. 


Styrelsen 2018

Föreningens styrelse och arbetsgrupper

 

Styrelsen:

Jan-Erik Oxelborn, ordf 035-80130

Savitri Johansson, vice ordf 035-80007

Jarl Gummesson, sekr 035-83020

Lars Ode, kassör 076-1818667

Evert Nilsson 070-5716066

Inga-Lill Persson 035-80116

Bo Hultsten 073-3681253

 

Suppleant:

Gunbritt Johansson 035-80111

Irene Ek 072-5652052

 

Valberedning:

Lizzy Svensson 035-80041

Inger Andersson 035-80050

 

Smedjekommittén:

Jonny Svensson 035-80155

Arne Falk 035-80002

Bengt-Åke Svensson 035-80164

Evert Nilsson 070-5716066

 

Torpprojektet och släktforskarärenden:

Kenneth Karlsson 070-5740420

Lars Ode 076-1818667

Elisabet Nilsson 070-6068532

bottom of page