top of page

Vrå-Lidhult SPF

 

Föreningen som är opolitisk bildades i januari 2014 då Vrå och Lidhults SPF slogs ihop och blev Vrå-Lidhult SPF.  Vi värnar om gemenskapen i bygden och anordnar aktiviteter med utgångspunkt på livskvalité och glädje. Förutom månadsträffar med föredrag eller annan underhållning, ordnar vi studiebesök, resor, julbord, kurser och studiecirklar. Vi spelar boule, både i Lidhult och Vrå, bingo i Lidhult, kort i Vrå och promenerar varannan vecka i Vrå och varannan i Lidhult, ibland på annan ort. Alla medlemmar är välkomna till aktiviteterna.


Styrelsen 2018
 

Ordföranden Mona Brandt 1 år
Vice ordföranden Gert Eliasson 2 år
Kassör Inger Johansson 2 år
Sekreterare Rosita Samuelsson kvarstår 1 år
Vice sekreterare Lizzie Svensson 2 år
Styrelsesuppleant Lennart Björling kvarstår 1 år
Styrelsesuppleant Berit Falk 2 år
Revisorer: Bertil Persson, Evert Nilsson 1 år
Revisorsuppleanter: Anita Johansson och Nils-Rune Johansson 1 år

 


Representanter

Distriktet: Mona Brandt, Arne Falk. Ersättare Rosita Samuelsson
Folkhälsoombud: Margareta Eliasson
Samorganisation: Arne Falk och Mona Brandt
KPR: Mona Brandt och Margareta Eliasson.

Medlemsregistreringsansvarig: Kassör Inger Johansson

Studieled.: Lars Ode, Jan-Erik Oxelborn
Trafikansvarig: Lars-Gunnar Henningsson
Bingoansvarig: Berit Kucan
Bouleansvarig: Sven Johnsson och Gustav Nilsson (Lidhult), Gun-Britt Johansson (Vrå)
Promenadansvarig: Gun-Britt Johansson, Sven Johnsson, 
Resekommité: Lizzie Svensson, Lars Ode, Sven Johnsson
Rekryteringsansvarig: Arne Falk
Webbansvarig: Berit Falk
Valberedning: Evert Nilsson, Svenn Johnsson och Berit Mjörnman
 

Här kan du se vår hemsida.

bottom of page